Gamificatie Datakwaliteit Oud Hollandse Dataspelen

Met Gamificatie Datakwaliteit is de zesde case aangebroken. Momenteel is het garanderen van de kwaliteit van beschikbare data binnen organisaties een hot topic. Er is veel data beschikbaar maar deze is vaak niet volledig, foutief, ongestructureerd of niet uit te lezen. Daarnaast is er vaak nog weinig besef over hoe de beschikbare data uitgelezen kan worden en effectief kan worden omgezet naar kennis.

Om te zorgen dat het bewustzijn over de datakwaliteit kan worden verhoogd zijn we als Innovatisering met deze case aan de slag gegaan. Zo vergroten we middels gamificatie – het introduceren van spelelementen – het bewustzijn ten aanzien van datakwaliteit van medewerkers binnen organisaties.

Heb je interesse in de Oud Hollandse dataspelen?

Neem contact met ons op!