Huidige cases

Gamificatie Datakwaliteit

Datagestuurd ondernemen is de nieuwe norm en is de manier om snel de juiste beslissingen te kunnen nemen. Juiste en accurate data zorgt ervoor dat organisaties hier correcte informatie en dus kennis uit kunnen halen. Het probleem is dat de medewerkers vaak dit belang niet inzien, waardoor de huidige database geen, onvolledige of onjuiste data bevat. Het vergt organisaties veel tijd en energie om dit gemis te compenseren. Tijd om de medewerkers bewust te maken van datakwaliteit!

Vraag: Hoe kunnen organisaties op een innovatieve manier het belang van de kwaliteit van bedrijfsdata overbrengen bij haar medewerkers

Bekijk onze werkwijze

Meer informatie:

ca. 10 weken
ca. 1 dagdeel per week (flexibel in te delen)
Tilburg University
min. €100 (afhankelijk #deelnemers)

Zaakgericht werken

Zaakgericht werken is een werkwijze om zaken af te handelen op een klant- en resultaatgerichte manier. Ook Waterschap Brabantse Delta wil deze werkwijze gaan invoeren binnen hun organisatie. Medewerkers moeten daarom de processen gaan begrijpen vanuit de ogen van de klant. Hiervoor wil waterschap Brabantse Delta graag een co-creatie aan met de studenten van Innovatisering. Ze willen zich hierbij voornamelijk focussen op de acceptatie van de ontwikkeling en de bijbehorende mindset.

Vraag: Hoe kunnen we (samen met Waterschap Brabantse Delta) medewerkers op een leuke, innovatieve manier het zaakgericht werken laten omarmen?

Doel: Een innovatieve oplossing bedenken voor het menselijke aspect van de transformatie naar zaakgericht werken in organisaties.

Innovatie Thuiszorg

We kunnen steeds meer zelf regelen, los van tijd en plaats. Dit geldt ook voor ouderen die eventueel langer thuis
zouden kunnen wonen wanneer de juiste (ict) innovaties beschikbaar zijn voor hen. Het plaatsen van ouderen in
verzorgingstehuizen is vaak duur en tegen de wil in, terwijl de redenen waardoor dit moet gebeuren misschien wel op te lossen zijn door gebruiksvriendelijke ict-oplossingen.

Vraag: Hoe en welke (ICT) innovaties kunnen we inzetten in de zorg om mensen langer thuis te laten wonen?

Doel: Ouderen de mogelijkheid bieden om langer en comfortabel thuis te kunnen blijven wonen.

Interesse?

Wil je ook samen met een team studenten werken aan cases en praktijkervaring opdoen?
Of heeft jouw organisatie behoefte aan een van onze oplossingen of een geschikte case?