Cookieverklaring

VVA-innovatisering hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Deze verklaring gaat over het gebruik van cookies op onze website.

De cookies die wij gebruiken zijn uitsluitend analytische cookies waarmee we het gebruik van onze website meten. Hiervoor maken we gebruik van Google Analytics. Een cookie maakt gebruik van uw IP-adres en dit is volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een persoonsgegeven. Echter hebben wij technische maatregelen getroffen om te zorgen dat uw IP-adres wordt geanonimiseerd, zodat het niet meer naar u herleidbaar is. Daarnaast maken wij geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Aangezien wij uitsluitend gebruik maken van analytische cookies waarvan het IP-adres wordt geanonimiseerd hoeven wij u niet om toestemming te vragen voor het plaatsen van de cookie.